องค์กรของคุณกำลังลงทุนมหาศาลในการทำ Big Data ด้วย Hadoop อยู่หรือไม่?

จ่ายแพงกว่าไปทำไม? เมื่อ Blendata มีโซลูชันที่ดีกว่า

Blendata Enterprise: Unified Data Lakehouse Platform

แพลตฟอร์ม Big Data ทางเลือกใหม่ ที่สามารถให้ผลลัพธ์เทียบเท่า Hadoop แบบเดิม แต่ลดต้นทุนโดยรวมได้ถึง 700%

Hadoop Challenges

 • การเปลี่ยนรูปแบบ License Model จากการผูกขาดเทคโนโลยี Hadoop Ecosystem ที่มีผู้ให้บริการหลักเพียงรายเดียว ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้นมาก
 • เทคโนโลยี Hadoop Ecosystem มีการใช้งานทรัพยากร Hardware ที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ Cloud ส่งผลต่อค่าดูแลรักษา Hardware ที่สูงตาม
 • Hadoop Ecosystem ต้องการความเข้าใจในเทคโนโลยีสูง รวมถึงต้องการทักษะด้าน Coding ทำให้การประยุกต์ใช้ Big Data ในองค์กรถูกตีกรอบอยู่ในวงจำกัด

       Blendata Enterprise คือ แพลตฟอร์ม Big Data ที่สามารถใช้งานแทน Hadoop แบบเดิมได้ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีแกนหลักอย่าง Apache Spark (Blendata สามารถ Optimized ได้เร็วกว่า Vanila Spark 1.5 เท่า*) ที่รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในรูปแบบ Batch และ Streaming ด้วยความเร็วที่มากกว่า Hadoop Mapreduce อย่างน้อย 100 เท่าบน Disk และ 10 เท่าบน Memory มาพร้อมสถาปัตยกรรมการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน (Decoupling compute and storage) แบบเดียวกับ Cloud ทำให้สามารถปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลได้อย่างอิสระ รวมถึงรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นในลักษณะ SQL และ No/Low-code ทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ Big Data ขององค์กรลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

Success Story

       แทนที่ Hadoop มากกว่า 140 nodes ด้วย VM เพียง 30 nodes ด้วย Blendata Enterprise
      บริษัทโทรคมนาคมรายหนึ่ง ตัดสินใจเปลี่ยนแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล Call Data Records (CDR) และ Carier Grade NAT (CGN) เป็น Blendata Enterprise ส่งผลให้ลดต้นทุนค่า Hardware, Software และ Services โดยรวมมากกว่า 700% แต่ยังคงให้ผลลัพท์ไม่แตกต่างจากเดิม โดยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการใช้งานในอนาคตมากขึ้น

 • ลดต้นทุนโดยรวมของทั้งโครงการ (TCO) มากกว่า 700%: ลดต้นทุนโดยรวมทั้งโครงการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ง Hardware (จากเครื่อง Bare metal 140 เครื่องสู่ VM 30 nodes) Software (ราคาที่แตกต่างกันเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับ License โมเดลใหม่ของ Hadoop)
 • โยกย้าย Hadoop ไปยังแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise ได้ง่ายดาย: การย้ายระบบมา Blendata Enterprise ที่ทำได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน ไม่จำเป็นต้องเขียน Configure ใหม่ทั้งหมด (เมื่อเทียบกับ Proprietary Big Data Platform)
 • รูปแบบการใช้งานที่ใกล้เคียงระบบเดิม: การใช้งานในทุกระดับที่ใกล้เคียงเดิม ด้วยเซอร์วิสที่สามารถทดแทนกันได้ ตั้งแต่ Web App (SQL), API (ODBC/JDBC, REST API), Client program (Shell/CLI)
 • รองรับการขยายตัว และทุก Big Data Analytics Workload ในอนาคต: ด้วยสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ จึงสามารถรองรับการขยายตัว และการใช้งานอื่น ๆ เช่น AI/ML หรือการเชื่อมต่อการแพลตฟอร์มอื่นในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

Blendata Enterprise Architecture

Blendata Enterprise Modules: เมื่อเทียบกับ Hadoop Ecosystems

Blendata Enterprise Interface: เมื่อเทียบกับ Hadoop Ecosystems

ย้ายการใช้งาน Hadoop ไปยังแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise ได้ง่ายดายใน 6 ขั้นตอน

 1. ติดตั้งแพลตฟอร์มบนระบบ Infrastructure ที่มีการติดตั้งใช้งานเองภายในองค์กร
 2. เปลี่ยนการกำหนดค่า Flume เป็นตัวเชื่อมต่อที่ Built-in อยู่บน Blendata Enterprise
 3. แก้ไขสคริปต์ ETL และ Scheduled jobs จาก Hive หรือ Spark เป็น Blendata Enterprise Spark (ด้วยไวยากรณ์ที่ใกล้เคียงกัน)
 4. ย้าย Hive Metastore (หรือสร้างใหม่) ไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลของ Blendata
 5. ย้ายข้อมูล (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ Parquet) จาก HDFS ไปยังที่จัดเก็บข้อมูลของ Blendata Enterprise
 6. เสร็จสิ้น!

Blendata Enterprise: Unified Data Lakehouse Platform แพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เหมือนเดิมในต้นทุนที่ถูกลง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย: Email [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-781-9101

Share